Share

Chúc mứng sinh nhật H à :>

23 July 2022 year at 11:00 PM

EVENT HAS ALREADY HAPPENED!!!

Since the event has passed:

Đến lúc này chắc là tớ tặng cho cậu cái bánh rồi. Lần trước cậu tặng tớ hẳn 1 cái website có thư viết trong đó luôn. Lúc đó tớ kiểu vui lắm luôn vì chưa có ai làm vậy cả, mà tớ còn không biết gì luôn. Nên là lần này hay kể cả sau này tớ nghĩ là mình nên làm lớn khi chúc mừng sinh nhật cậu phát. Đơn giản vì là tớ muốn làm thôi. Vậy nên là chúc mừng sinh nhật nha H. Mong sao cậu luôn hạnh phúc, chia sẻ thêm mệt mỏi nếu có với tớ cho nó đỡ gãy lưng. Hành lí cồng kềnh 2 người cầm thì nhẹ hơn mà. HPBD

ADD TO WATCHLIST

THE MOST ACTIVE USERS