Share

HOÀN THÀNH BÀN GIAO THẮNG LỢI PLAZA

03 November 2019 year at 03:11 AM

EVENT HAS ALREADY HAPPENED!!!

Since the event has passed:

24 THÁNG 3 : NHẬP HÀNG ĐỢT CỌC ĐẦU TIÊN 31 THÁNG 5 : BÀN GIAO MẶT BẰNG THI CÔNG 05 THÁNG 6 : MẺ BÊ TÔNG ĐẦU TIÊN ( BỂ PCCC, BÊ TH) 28 THÁNG 6 : KẾT THÚC MÓNG, HOÀN THÀNH BÊ TÔNG SÀN TRỆT 11 THÁNG 7 : BÊ TÔNG SÀN LẦU 1 22 THÁNG 7 : BÊ TÔNG SÀN LẦU 2 14 THÁNG 9 : CẤT NÓC THẮNG LỢI PLAZA TIẾN ĐỘ : 156 DAYS THI CÔNG GẦN 2000 GIỜ LÀM VIỆC

ADD TO WATCHLIST

THE MOST ACTIVE USERS