Share

Nguồn

02 January 2020 year at 08:01 PM

EVENT HAS ALREADY HAPPENED!!!

Since the event has passed:

365 ngày vừa qua, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV CENTRAL đã nỗ lực hết mình, vượt mọi thử thách cùng nhau chinh phục những tầm cao mới. Cũng chính tinh thần và ý chí đó đã giúp cho CENTRAL xây dựng được một tập thể vững mạnh, gắn kết, luôn xông pha, phấn đấu vì một mục tiêu chung! Thật vậy, có khó khăn nào có thể làm chùn bước chúng ta? Có đỉnh núi nào mà chúng ta không vượt qua được? Và giờ đây, trong thời khắc chuyển giao này, hãy cùng ôn lại những thành quả lao động ý nghĩa và to lớn mà CENTRAL đã đạt được nhé cả nhà

ADD TO WATCHLIST

THE MOST ACTIVE USERS