Share

11 AYIN SULTANI RAHMET AYINA KALAN VAKİT:

23 April 2020 year at 04:30 AM

EVENT HAS ALREADY HAPPENED!!!

Since the event has passed:

Sâye saldı ehl-i iman üstüne Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan Doğdu ol nur ehl-i irfan üstüne Hamdülillah geldi mâh-ı Ramazan - İsmail Hakkı Bursevî Hazretleri Hayrunnisa Akın tarafında hazırlandı.

ADD TO WATCHLIST

THE MOST ACTIVE USERS