Share

LIVESTREAM BUỔI 1: SÀNG LỌC SƠ SINH BỆNH THIẾU MEN G6PD

16 August 2020 year at 08:30 AM

EVENT HAS ALREADY HAPPENED!!!

Since the event has passed:

CHƯƠNG TRÌNH LIVESTREAM TRỰC TUYẾN“SÀNG LỌC SƠ SINH - BỆNH THIẾU MEN G6PD” ⏰ Thời gian phát sóng: Từ 21h00 – 21h45, Chủ nhật, ngày 16/08/2020.

ADD TO WATCHLIST

THE MOST ACTIVE USERS