Share

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI

01 February 2021 year at 11:00 AM

EVENT HAS ALREADY HAPPENED!!!

Since the event has passed:

2020-2021 Bahar (Muafiyet) Sınavı 1 Şubat 2021 Pazartesi * 11:00 Test (soruya göre zaman sınırı) * 13:00 Writing (30 dakika zaman sınırı) Geçiş puanı: 70

ADD TO WATCHLIST

THE MOST ACTIVE USERS